BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Mobilusis vėžys

Europos parlamento rekomendacija dėl elektrojautrumo pripažinimo

parašė: eitututu · 2012-03-22 · 2 komentarai

12.3.2012                                                                                           0014/2012
RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį
dėl jautrumo daugeliui cheminių medžiagų ir padidėjusio jautrumo elektrai
pripažinimo tarptautinėje statistinėje ligų ir sveikatos problemų klasifikacijoje
Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi
Galioja iki: 14.6.2012

DC\893800LT.doc                                                                             PE484.928v01-00

0014/2012

Rašytinis pareiškimas dėl jautrumo daugeliui cheminių medžiagų ir padidėjusio
jautrumo elektrai pripažinimo tarptautinėje statistinėje ligų ir sveikatos problemų
klasifikacijoje

Europos Parlamentas,
– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl 2004–2010 m. Europos aplinkos
ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaitos (2007/2252 (INI)), ypač į J
konstatuojamąją dalį,
– atsižvelgdamas į Sprendimą Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos veiksmų
programos sveikatos srityje (2008–2013 m.) ir baltąją knygą „Kartu sveikatos labui,
2008–2013 m. ES strateginis požiūris“ (COM(2007)0630),
– atsižvelgdamas į EP 2009 m. balandžio 2 d. rezoliuciją dėl su elektromagnetiniais laukais
susijusių susirūpinimą keliančių sveikatos klausimų,
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,
A. kadangi skirtumai tarp įvairių Europos šalių sveikatos srityje turėtų būti panaikinti;
B. kadangi daugeliui cheminių medžiagų jautriems pacientams neigiamą įtaką daro aplinkos
tarša, o pacientams, kurių padidėjęs jautrumas elektrai, neigiamą įtaką daro
elektromagnetinė spinduliuotė, abiem atvejais kyla rimtas pavojus daugelyje sričių,
kurioms jie negali daryti įtakos, pvz., oras, kuriuo jie kvėpuoja, arba elektromagnetinės
spinduliuotės poveikis;
1. rekomenduoja valstybėms narėms, kurios to dar nepadarė, jautrumą daugeliui cheminių
medžiagų ir padidėjusį jautrumą elektrai įtraukti į savo statistinę ligų ir sveikatos
problemų klasifikaciją ir į savo TDO pavyzdžiu paremtą profesinių ligų sąrašą; siūlo, kad
PSO asamblėja jautrumą daugeliui cheminių medžiagų ir padidėjusį jautrumą elektrai
įtrauktų į savo būsimą 11-tos redakcijos tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų
klasifikaciją;
2. primygtinai ragina valstybių narių vyriausybes taikyti egzistuojančias taisykles dėl
elektromagnetinės spinduliuotės ir kenksmingų medžiagų poveikio ir griežtai vadovautis
atsargumo principu imantis veiksmingų priemonių sveikatos ir aplinkos srityje, kad
nedelsiant būtų apsaugoti neigiamą poveikį patiriantys asmenys, kurių skaičius sparčiai
didėja;
3. siūlo suderinti taisykles dėl fizikinių veiksnių ir kenksmingų medžiagų valstybėse narėse,
remiantis griežčiausiais egzistuojančiais kriterijais, ir kontroliuoti importuojamus
gaminius;
4. paveda Pirmininkui perduoti šį rašytinį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis
Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

PE484.928v01-00 2/2                                                                       DC\893800LT.doc

Originalus tekstas

————————————————————————————————————————-

Komentaras:

Jei jūs manote, kad yra pažeidžiamos jūsų teisės gyventi neveikiamiems elektromagnetinės taršos, raginame kreiptis į Lietuvos sveikatos, aplinkos apsaugos institucijas .

Patiko (0)

Rodyk draugams

Kategorijos: Visi įrašai



2 komentarai ↓

  •   Nu jo // 2012-03-22 @ 18:12

    Mūsų valdžia rekomendacijas paverčia privalomomis, kai iš to byra pinigai. O čia, turbūt, ir liks tik popieriuje.

  •   eitututu // 2012-03-22 @ 19:29

    na taip, jei mes toliau tylėsime ir neprieštarausime.

palikti komentarą