BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Mobilusis vėžys

Higienos normos

parašė: eitututu · 2010-04-08 · 1 komentaras

Parašė: eitututu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Šiuo metu galiojantys „pagrindiniai apribojimai” ir „kontroliniai lygiai” grindžiami 1998 m. Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) gairėmis, parengtomis atsižvelgiant į trumpalaikį EML poveikį.

O kokios yra ilgalaikio silpnos spinduliuotės poveikio pasekmės, dabar vis dar niekas negali pasakyti ,ir eksperimentuoja su mumis be mūsų sutikimo …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oficiali pozicija: “Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato, Europos Sąjungos mokslinio komiteto esančioms ir naujoms rizikoms įvertinti (angl. SCENIHR), Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (angl. INCIPR) paskelbtais pranešimais ir ataskaitomis, galima teigti, kad skelbtų epidemiologinių tyrimų duomenų nepakanka, kad būtų galima sieti judriojo ryšio bazinių stočių ir mobiliųjų telefonų naudojimą su nepalankiu poveikiu vartotojų sveikatai.”

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=104132

Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2000 “Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz - 300 GHz dažnių juostose”

elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis turi būti ne didesnis kaip 10 µW/kv.cm. (mikrovatų)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lietuvos higienos norma hn 81:2005

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268647&p_query=&p_tr2=

„JUDRIOJO RADIJO RYŠIO SISTEMŲ BAZINĖS STOTYS”

21.Bendras mikrobangų elektromagnetinės spinduliuotės energijos srauto tankisgyvenamojoje ir darbo, kuris nesusijęs su elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniais, aplinkoje 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz ir 2500MHz dažnių juostoje turi būti ne didesnis kaip 10 µW/kv.cm
(gamtinis radijo bangų fonas : 0.000001μW/m2. yra viršijamas 10 000 ,100 000 kartų )

Nors oficialiai skelbiama, kad pas mus labai ,,griežtos normos ” ši norma ( 10 µW/kv.cm) yra žymiai didesnė, nei mokslininkų dabar siūloma : lauke -0.1 µW/kv.cm ,būstuose- 0,01 µW/kv.cm
http://petition.next-up.org/sign-petition-uk.html

Visame pasaulyje didėja susirūpinimas dėl elektromagnetinės taršos, Europoje imamas taikyti atsargumo principas, griežtinamos leistinos spinduliuotės normos, Lietuvoje apie tai net nekalbama, problema ignoruojama.
2010-04-07 spaudoje išplatintas pranešimas :
http://sc.bns.lt/index.php?item=90501&id=3&subid=43

VU Fizikos fakulteto doc. Algimantas Kežionis teigė, kad visuomenėje diskutuojant apie mobiliojo ryšio bazinių stočių poveikį sveikatai dažniausiai remiamasi mokslo nepatvirtintomis hipotezėmis. “Iki šiol nėra mokslinių įrodymų, patvirtinančių mobiliojo ryšio bazinių stočių sukuriamo elektromagnetinio lauko poveikį”, – sakė A. Kežionis. Pasaulyje ir Europoje atlikta nemažai tyrimų, tačiau kol kas jokių įrodymų negauta. Vienpusiškai teigti, kad mobiliojo ryšio antenų ir mobiliųjų telefonų skleidžiamos bangos yra žalingos, negalima.

“Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) institucijos kartu su Kembridžo (Anglija) ir Masačiusetso (JAV) universitetų mokslininkais apibendrino elektromagnetinio spinduliavimo studijas ir jokių patvirtinimų apie poveikį sveikatai nesurado”, – teigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Telekomunikacijų inžinerijos katedros docentas Ričardas Pocius.

Pasinaudodami žmonių neinformuotumu ir abejingumu aplinkos teršimui elektrosmogu net ir naujosiose higienos normose bus stengiamasi palikti tą pačią 10µW/cm2 spinduliuotės normą:


Giedrius Nariūnas, Sveikatos apsaugos ministerijos specialistas:

Šiuo metu galiojančios higienos normos reikalauja gyvenamojoje aplinkoje, kurioje yra mobiliojo ryšio stotis, kabinti įspėjamuosius užrašus „Atsargiai, elektromagnetinė spinduliuotė“. Tačiau tokiais užrašais turėtų būti pažymėtos teritorijos, į kurias patekus kyla pavojus. Tokio pavojaus niekur nebus, nes naujojoje higienos normoje įsigalios griežta nuostata, kad niekur gyvenamojoje aplinkoje elektromagnetinė spinduliuotė, sklindanti iš mobiliojo ryšio bazinių stočių, negalės viršyti nustatytos normos – 10 mikrovatų/kvadratiniame centimetre. Nebus pavojaus sveikatai, nebėra prasmės statyti įspėjančių užrašų.

Ar tikrai nėra pavojaus?

http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp

http://www.wave-guide.org/library/studies.html

radijo laida:   http://media1.lrt.lt:8811/media/lr1/20100407_ziniuamzius.mp3
vieno Lietuvos kaimo istorija : http://www.ve.lt/?data=2008-11-15&rub=1143716353&id=1226649742

Klausimai, į kuriuos norėtume gauti atsakymus:

 • Kiek ilgai mūsų Lietuvoje bus remiamasi higienos normomis, kurias jau 2008 rugsėjy Europos parlamentas pripažino pasenusiomis ir nesaugiomis ir kurios pagrįstos tik trumpalaikio poveikio tyrimais.
 • Kada Lietuvoje bus persvarstomos higienos normos, reglamentuojančios leistiną spinduliuotę
  ir siųstuvų statymą?
 • Kada Lietuvoje bus susirūpinta vaikų apsauga nuo šios spinduliuotės ir pradedama saugoti mūsų jaunają kartą nuo šio pavojaus (užsienio šalyse, pvz: Rusijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir kt. jau yra įvesti vaikų naudojimosi mobiliaisiais telefonais apribojimai).
 • Kada Lietuva ims taikyti atsargumo principą, kurį jau taiko  užsienio šalys, ir kurį taikyti rekomenduoja Europos parlamentas ir kuris skelbia:
  “When an activity raises threats of harm to human health or the environment, precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationships are not fully established scientifically. In
  this context the proponent of an activity, rather than the public, should bear the burden of proof. The process of applying the precautionary principle must be open, informed and democratic and must
  include potentially affected parties. It must also involve an examination of the full range of alternatives, including no action.” - Wingspread Statement on the Precautionary Principle, Jan. 1998(Kada tam tikra veikla padidina žalos žmonių sveikatai arba aplinkai grėsmę, atsargumo priemonių būtina imtis net ir tuo atveju, jeigu kai kurie priežasties ir poveikio ryšiai nėra pilnai pagrįsti moksliškai. Šiame kontekste įrodymų naštą turėtų prisiimti, t.y. įrodymų turėtų ieškoti tokios veiklos pateikėjai ir šalininkai, o ne visuomenės atstovai. Atsargumo priemonių taikymo principo procesas privalo būti
  atviras, informuotas ir demokratiškas, o taip pat jame privalo dalyvauti visi asmenys ir grupės, kuriems egzistuoja poveikio tikimybė. Taip pat procese turėtų būti išnagrinėjamos visos galimos atlernatyvos, įskaitant ir jokių veiksmų nesiėmimą”. Wingspread pareiškimas dėl atsargumo
  principo, 1998 m., vasario mėn.).

  Rodyk draugams

  Kategorijos: Visi įrašai

Patiko (0)

Rodyk draugams

Kategorijos: Visi įrašai1 komentaras ↓

palikti komentarą