BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Mobilusis vėžys

Nesėdėkime sudėję rankas

parašė: eitututu · 2009-06-17 · Nėra komentarų

Malonu pranešti, kad 2009-06-07 susikūrė Jungtinio demokratinio judėjimo sveikatos komitetas, kurio pirmininke išrinkta Genovaitė Šunokienė (šio blogo bendraautorė).

Šiuo metu komiteto prioritetinis uždavinys - aktyviai dalyvauti diskusijoje svarstant naujas higienos normas, reglamentuojančias elektromagnetinę spinduliuotę. Šie klausimai kaip tik yra svarstomi Seime ir, deja, visiškai priešingai nei daugelis Europos valstybių, Lietuva rengiasi rinktis ne griežtinti, o dar mažiau riboti elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančios įrangos veikimo higienos normas (siūlomi panaikinti higienos pasai tokiai veiklai ir kt.).

Norintys prisijungti, prisidėti prie komiteto veiklos skambinkite ar rašykite gerb. Genovaitei Šunokienei, el.p.:  jdjsveikata@gmail.com

tel.: 8 445 44464

JDJ informacijos koordinatorė Edita Milaševičiūtė

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M.
GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1029 “DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS
HN 81:2005 “JUDRIOJO RADIJO RYŠIO SISTEMŲ BAZINĖS STOTYS”
PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

2009 m. liepos 24 d. Nr. V-631
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 81:2005
“Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys”, patvirtintą
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio
29 d. įsakymu Nr. V-1029 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 81:2005
“Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys” patvirtinimo”
(Žin., 2005, Nr. 153-5654):
1.1. pripažįstu netekusiu galios 4.11 punktą;
1.2. pripažįstu netekusiu galios 7 punktą.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m.
gruodžio 28 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ALGIS ČAPLIKAS

Šis įsakymas panaikino šį HN punktą :Fiziniai ir juridiniai
asmenys, naudojantys judriojo radijo ryšio stotis, turi turėti
leidimą higienos pasą šiai veiklai

Šis įsakymas atsirado operatorių prašymu .Matote, higienos pasai yra tokie
“pertekliniai dokumentai” labai varžantys operatorius.
Jiems gauti reikia visokių radiotechninių projektų, matavimų ,
gyventojų parašų ir t.t. Tad, kad operatoriai nevargtų, ministras
geranoriškai pasirašė šį įsakymą .Manau, operatoriai laaabai dėkingi žmonės.
Padovanos,jei dar nepadovanojo, nemokamą mobilkę
mūsų buvusiam sveikatos ministrui.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Kategorijos: Visi įrašai0 komentarų ↓

  • Dar nėra komentarų. Būk pirmas!.

palikti komentarą