BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Mobilusis vėžys

PSO pagaliau pripažino pavojų dėl bevielio ryšio spinduliuotės.

parašė: eitututu · 2011-06-03 · 4 komentarai

Tarptautinė vėžio tyrimo agentūra (IARC): tikėtina, kad radijo dažnio elektromagnetiniai laukai sukelia vėžį

Pranešimas spaudai: Pasaulio sveikatos organizacija
[Pilnas leidimas su pastabomis bei pagrindine informacija.]

IARC teigia, kad radijo dažnio elektromagnetiniai laukai yra galimai kancerogeniniai žmonėms.

Liono miestas, Prancūzija, 2011 m., gegužės 31 d. ‐‐ Pasaulio sveikatos organizacija/Tarptautinė vėžio tyrimo agentūra (IARC) paskelbė, kad radijo dažnio elektromagnetiniai laukai yra galimai kancerogeniniai žmonėms (2B grupė). Šis pranešimas pagrįstas padidėjusia gliomos (piktybinio smegenų vėžio tipo) rizika, siejama su mobiliųjų telefonų naudojimu.

Per paskutinius kelis metus vis didėjo susirūpinimas dėl galimai neigiamų radijo dažnio elektromagnetinių laukų poveikio efektų sveikatai, pavyzdžiui, naudojant belaidžius komunikavimo prietaisus. Yra apskaičiuota, kad mobiliųjų telefonų abonentų skaičius visame pasaulyje siekia 5 milijardus.

2011 m. gegužės 24–31 dienomis, darbo grupė, kurią sudarė 31 mokslininkas iš 14 šalių susirinko Tarptautinėje vėžio tyrimo agentūroje (IARC), Lione, Prancūzijoje, siekiant įvertinti galimus kancerogeninius pavojus, kuriuos lemia radijo dažnio elektromagnetinių laukų poveikis. Šie įvertinimai bus išleisti kaip IARC monografijų 102 tomas. Tai bus jau penktasis šios serijos leidimas, kuriuo didžiausias dėmesys skiriamas fizikiniams veiksniams (po 55 tomo (saulės spinduliuotės tema), 75 ir 78 tomų jonizuojančios spinduliuotės tema (apie rentgeno spindulius, gama spindulius, neutronus, radijo nuklidus) ir 80 tomą nejonizuojančios spinduliuotės tema (apie ypač žemo dažnio elektromagnetinius laukus).

IARC monografijos darbo grupė nagrinėjo galimybę, kad radijo dažnio elektromagnetinių laukų poveikis gali sukelti ilgalaikius sveikatos efektus, ypač – padidėjusią vėžio riziką. Tai susiję su visuomenės, ypač mobiliųjų telefonų naudotojų, sveikata, kadangi šių žmonių skaičius sparčiai auga, ypatingai tarp jaunimo ir vaikų.

IARC monografijos darbo grupė aptarė ir įvertino literatūrą apie toliau išvardintas poveikio kategorijas, įtraukiant ir radijo dažnio elektromagnetinius laukus:

* profesinis poveikis, dėl radiolokacijos ir mikrobangų efektų;
* poveikis aplinkai, susijęs su radijo, televizijos ir bevielės komunikacijos signalų perdavimu; ir
* asmeninis poveikis, dėl mobiliųjų telefonų naudojimo.

Tarptautinio lygio specialistai suvienijo jėgas ir nagrinėjo poveikio duomenis, žmonių vėžinių susirgimų tyrimus, vėžio tyrimus eksperimentinių gyvūnų atveju.

Rezultatai

Visi įrodymai buvo peržiūrėti kritiškai ir bendrai buvo nustatyta, kad įrodymai gliomos ir akustinės neuromos atvejais mobiliųjų telefonų naudotojų grupėje buvo riboti. Taip pat nėra pakankamai įrodymų išvadoms dėl kitų vėžio tipų. Duomenys gauti iš profesinio ir aplinkos poveikio tyrimų, buvo taip pat įvertinti kaip nepakankami. Darbo grupė nenustatė rizikos lygio, tačiau vienas paskutinių mobiliųjų telefonų naudojimo tyrimas (iki 2004 m.) parodė, kad intensyvaus mobiliojo telefono naudojimo grupėje (nurodytas vidurkis: 30 minučių per dieną daugiau nei 10 metų laikotarpiu) gliomos rizika padidėja 40 %.

Išvados

Gydytojas Jonathan Samet (Pietų Kalifornijos universitetas, JAV), visos darbo grupės pirmininkas, pažymėjo, kad: „įrodymai, kurie vis dar yra kaupiami, yra pakankami, kad būtų galima patvirtinti išvadą ir 2B klasifikavimą. Išvada nurodo, kad egzistuoja tam tikro lygio pavojus, todėl mes privalome atidžiai stebėti ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir vėžio rizikos.“

„Atsižvelgiant į galimas šio klasifikavimo ir išvadų pasekmes visuomenės sveikatai“ – teigė IARC vadovas Christopher Wild, „svarbu, kad būtų papildomai ištirtas ilgalaikis ir intensyvus mobiliųjų telefonų naudojimas. Surinkus šią informaciją būtina imtis praktinių priemonių ir sumažinti poveikį, pavyzdžiui, skatinti laisvų rankų įrangos naudojimą arba trumpųjų žinučių rašymą.“

Darbo grupė išnagrinėjo tūkstančius mokslinių straipsnių; visas jų sąrašas bus išspausdintas minėtoje monografijoje. Verta paminėti, kad dar prieš susirenkant, darbo grupė galėjo remtis keliais, neseniai spaudoje publikuotais „Interphone“ mobiliųjų telefonų tyrimo moksliniais straipsniais, kurie taip pat buvo įtraukti į įvertinimą.
Glaustas pranešimas, kuriame bus apibendrintos pagrindinės IARC darbo grupės išvados bei kancerogeninio radijo dažnio elektromagnetinių laukų (įskaitant ir mobiliųjų telefonų) poveikio įvertinimai, bus publikuojamas „The Lancet Oncology“ žurnale jo liepos 1 d. leidime, o taip pat, po kelių dienų, ir internete.
————————————————————————————————————-
Laikai keičiasi
Prieš prasidedant IARC darbo grupės susirinkimui Lione kilo skandalas, kai išaiškėjo, jog IARC vadovas Anders Ahlbom
( jis taip pat 12 metų yra ICNIRP ekspertas ), turi brolį Gunnar Ahlbom, dirbantį telekomunikacijų lobistu. Interesų konfliktas. Todėl Anders Ahlbom negalėjo likti vadovu, ir į jo vietą paskirtas Christopher Wild. Gal tai ir lėmė, kad anksčiau tie patys tyrimai rodę visai ką kita- kad nėra ryšio tarp mobiliųjų telefonų ir auglių smegenyse- ėmė rodyti ryšį . Ateityje gali tekti pripažinti, kad tai ne tik galimas kancerogenas. Už DDT(dusto), kuris taip pat yra 2B sąraše, išradimą, jo išradėjas, Šveicarijos chemikas Paul Hermann Müller buvo apdovanotas Nobelio premija fiziologijos ir medicinos srityje 1948 metais . Bet laikai keičiasi ir kažkada laikyti geri išradimai parodo savo kitą pusę.
Dabar radijo dažnio elektromagnetiniai laukai užėmė deramą vietą šalia DDT, švino ir automobilių išmetamųjų dujų .
Todėl dabar, net jei dar ne visiškai aiškus spinduliuotės sveikatai poveikis, būtina išmokti teisingai naudotis mobiliaisiais telefonais. Skelbiame taisykles, kurių reikia laikytis, norint kuo mažiau kenkti sau ir aplinkiniams. Kaip egzistuoja pasyvus rūkymas taip egzistuoja ir pasyvus švitinimas, kai kažkas naudojasi bevielio ryšio įranga, aplink jį 1-2 metrai susidaro padidėjusio elektromagnetinio lauko zona, veikianti visus esančius joje. Kiekviena į telefoną atėjusi žinutė, skambutis- spinduliuotės pliūpsnis .

PAGRINDINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS, kurios padės sumažinti spinduliuotę naudojantis mobiliuoju telefonu:
1. Apsiribokite tik būtinais skambučiais ir stenkitės, kad pokalbiai būtų kuo trumpesni. Naudokite laisvų rankų įrangą, kurios dėka galėsite laikyti savo mobiliųjį telefoną daugiau nei 20/30 cm atstumu nuo kūno – tokiu būdu sumažinsite spinduliuotės poveikį. Naudokite telefono garsiakalbį

2. Nesinešiokite mobiliojo telefono tiesiogiai prie kūno, net ir tada, kai telefonas veikia budėjimo režime. Nesinaudokite telefonu mažesniu nei vieno metro atstumu nuo kito žmogaus – taip sumažinsite „pasyvios“ spinduliuotės poveikį. Spinduliuotė visą laiką sklinda naršant mobiliuoju telefonu internete.

3. Jeigu esate jaunesni nei 15 m. amžiaus, mobiliojo telefono apskritai nederėtų naudoti, nes jūs vis dar augate. Kadangi vaikų ir paauglių svoris yra mažesnis, spinduliuotė daro didesnę žalą, ypač smegenims, susilpnėja kraujo-smegenų barjeras, taip pat didesnis poveikis tenka reprodukciniams organams/kiaušidėms ir t. t. Jei būtina pasinaudoti telefonu- siųskite tekstinius pranešimus.

4. Mobiliųjų telefonų nederėtų naudoti vyresnio amžiaus, prastesnės ar silpnos sveikatos žmonėms (kadangi dėl spinduliuotės organizmas papildomai susilpnės). Taip pat mobiliųjų telefonų neturėtų naudoti nėščios moterys. Mikrobangų spinduliuotę gerai sugeria amniotinis skystis, kuriame vystosi embrionas ir, vėliau, vaisius. Taip pat nėščiosios turi vengti “pasyvaus” apšvitinimo iš greta mobiliaisiais telefonais besinaudojančių žmonių, vengti ilgalaikio mikrobangų poveikio iš Wi-Fi, belaidžių DECT telefonų , mobilaus ryšio siųstuvų .

5. Mobiliuoju telefonu naudokitės tik optimaliomis signalo priėmimo sąlygomis. Nesinaudokite mobiliuoju telefonu uždarose erdvėse, pavyzdžiui, lifte, rūsyje, požeminėje stotyje, namelyje-autopriekaboje ir t. t. Visais šiais atvejais signalas yra žymiai stipresnis, todėl ir spinduliuotė bus žymiai intensyvesnė.

6. Nenaudokite mobiliojo telefono, kai esate važiuojančioje transporto priemonėje, pavyzdžiui, traukinyje, autobuse ir t. t., kadangi mobiliojo telefono antena nuolatos ieškos maksimalaus signalo stiprumo ir dėl to sustiprės telefono spinduliuotė. Lipdami į transporto priemonę, atjunkite telefoną iš tinklo, nes važiuojant telefonas nuolat “gaudo ryšį” , persijunginėja tarp stočių, taip skleisdamas spinduliuotę.

7. Nenaudokite mobiliojo telefono, kai esate automobilyje (net ir tuo atveju, jeigu automobilis stovi vietoje). Uždara metalo aplinka lemia „Faradėjaus narvo“ efektą, kuris maksimaliai padidina kenksmingą spinduliuotės poveikį, nuo kurio nukenčia ne tik asmuo, kuris naudojasi mobiliuoju telefonu, bet ir kiti keleiviai, ypač vaikai. Todėl prieš naudojantis mobiliuoju telefonu būtina išlipti iš automobilio.

8. Naktį nelaikykite įjungto mobiliojo telefono greta lovos, nes net ir budėjimo režime jis kontaktuoja su artimiausiai esančio mobiliojo ryšio antena ir reguliariai skleidžia spinduliuotę.

9. Geriausia, jeigu pasirinksite mobilųjį telefoną, kurio SAR (specifinė sugerties sparta) yra mažiausia. Šis rodiklis nurodo, kiek intensyvi mikrobangų spinduliuotė veikia žmogaus audinius, tačiau šis standartas paremtas tik šiluminiu poveikiu ir visiškai neatsižvelgiama į biologinį. Taip pat rekomenduojama rinktis mobilųjį telefoną su išorine antena – nepaisant to, kad šie telefonai yra mažiau madingi ir šiuolaikiškai atrodantys, tačiau bekryptė antena siunčia signalus maksimaliai efektyviai ir todėl jai prireikia silpnesnio signalo, nei integruotajai antenai. Šiuo atveju rinkitės ne stilingumą, o mažesnio kenksmingumo sveikatai faktorių.

10. Naudoti mobiliuosius telefonus turėtų vengti visi, kurie galvoje arba ant galvos turi metalinius implantus, amalgamines dantų plombas ir dantų tiltelius, metalo plokšteles, varžtus, veržtukus, taip pat kūno papuošalus, auskarus ar akinius metaliniais rėmeliais. Tas pats principas galioja žmonėms, kurie naudojasi vaikštynėmis, vežimėliais su ratukais arba metaliniais ramentais – jeigu nesinaudosite mobiliaisiais telefonais, galėsite išvengti spinduliuotės atspindžių, sustiprėjimo, rezonanso, pasyvios pakartotinės emisijos ir t. t. reiškinių.

11. Naudokite apsaugines priemones, kurios padės apsisaugoti nuo išorinės spinduliuotės, naudokite spinduliuotės nepraleidžiančias medžiagas ir dangas, metalinės folijos sienų apmušalus, spinduliuotei nelaidžius dažus ir t. t. Naudokitės visomis priemonėmis, kurios yra pagrįstai laikomos patikimomis ir efektyviomis. Tačiau tokiose apsaugotose patalpose reikia vengti naudoti bevielį ryšį dėl signalo iš telefono stiprėjimo ir atspindžių. Nepasitikėkite įvairiais ant telefono klijuojamais lipdukais ar kortelėmis- tokia apsauga negzistuoja.

12. Kiek įmanoma daugiau reikalų tvarkykite naudodami laidinį telefoną. Reikalaukite jo iš darbdavio, jei darbo metu jums reikia daug naudotis telefonu.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Kategorijos: Visi įrašai4 komentarai ↓

 •   Kritikas // 2011-06-14 @ 17:53

  Vertinant elektromagnetinės spinduliuotės poveikį organizmui daroma didelė klaida, kai tiriama tik šio lauko galia. Kaip žinome, šiuolaikinė elektronika vis plačiau naudoja netiesinius elementus, kurie generuoja stačiakampės formos impulsus. Jau seniai žinoma, kad tokių impulsai yra sudaryti iš labai didelio skaičiaus harmoninių signalų, kurių amplitudės periodiškai, bet lėtai mažėja. Todėl tokiuose signaluose yra komponenčių (harmonikų), kurių dažniai artimi ląstelių ir jų darinių, tame tarpe genų nuosavų svyravimų dažniams. Kadangi visoms svyruojančioms sistemoms būdingi rezonanso reiškiniai, kai silpnas signalas daugybę kartų, kaip sūpynėse, sustiprėja ir gali nekontroliuojamai paveikti ląstelę ar jos sudedamąsias dalis. Šių dienų pramonė taiko pačias naujausias technologijas pagrindiniam dažniui generuoti ir neturi priemonių aukštesnių harmonikų ne tik galiai bet ir jų buvimui ir tuo labiau jų įtakai pamatuoti. Šių harmonikų skvarbumas yra proporcingas jų dažniu ir jos įveikia ekranus, panašiai, kaip rentgeno ar gama spinduliai. Todėl teisūs tie, kurie skatina atsargumą ir saikingumą naudojant modernią elektroniką. Jų poveikį tikrai įvertinti galėsime tik rytoj, kai bus įvaldyti daug didesni bet dar pavojingesni dažniai… Visa kita yra tik samprotavimai, skirti pateisinti investicijas į šį labai pelningą biznį.
  Tiems, kurie pasitiki ekranais siūlau padaryti eksperimentą. Į geležinį puodą ant plastikinio padėklo padėkite mobilųjį telefoną ir uždenkite geležiniu dangčiu. (Geležis ekranuoja ne tik elektromagnetines bangas, bet ir magnetinį lauką). Paskambinkite į šį telefoną iš išgirsite skambutį (tai išbandyta Vilniaus centre). Ką tai reiškia? Reiškia mobilaus ryšio dažnio signalas praėjo pro puodo ekraną ir signalo stiprumas buvo pakankamas. Išvada – ši spinduliuotė ypač skvarbi. O kokio skvarbumo yra pavojingosios (rezonansinės) harmonikos?

 •   julius // 2011-07-21 @ 01:22

  Gal organizuokit koki straipsni apie belaidzius elektros, vandens skaitiklius ir pan.

  Amerikoje jau tam priesinamasi, nes ten yra precedentas, o pas mus?

  http://www.youtube.com/watch?v=gUjyvQSGb4c

 •   KOSTAS // 2011-11-21 @ 08:54

  KRITIKUI..NEREIK ČIA NESĄMONIŲ RAŠINĖT IR NUKREIPT DĖMĖSI..MAFIJA EUROPOS SĄJUNGOS SLAPSTĖ, KOL YLA NEIŠLINDO..O KĄ JAU SAKYT KAS BUS TELEFONŲ KOMPANIJŲ PELNUI JEI PRADĖS ŽMONES JUOS I TEISMUS VEDŽIOT DĖL SUGADINTŲ SVIEKATŲ ATEITYJE..PASISLEPT VISADA NEIMANOMA, VISKAS IŠLENDA..

 •   KOSTAS // 2011-11-21 @ 13:21

  http://www.youtube.com/watch?v=tQQiZHhJBKk&feature=related

  mobilus pastoviai su savim ar daug aplink ktų elektromagnetinių prietaisų yra tylūs žudikai bet yra ir labai greitų ir pasaulis nelabai kur toli ritasi…

palikti komentarą